Yukarı Çık
TR | EN | IT

Üroloji

Mesane Hastalıkları


Viacco Medical Travel

İdrar borusu, mesane(idrar kesesi), prostat, üretra, böbrek, testis ve penis hastalıkları üroloji servisi kapsamındadır. Sağlık hizmetleri Türkiye tarandan, Türkiye'deki tedavilerinizi organize ediyoruz.

Mesane (İdrar Kesesi) Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları: Endoskopik tetkikler sonrasında medikal tedaviler uygulanmaktadır.

Mesane Taşı: Taş kırma tedavisi, Cerrahi Ameliyatlar

UVD Üreterovezikal darlık hastalıkları: Endoskopik genişletme tedavisi, Cerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir

Bladder, urologyVUR Vezikoüreteral Reflü: Endoskopik tedavi ve cerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Mesane (İdrar kesesi) Tümörü: Mesane içine ilaç uygulamaları ve Enkoskopik operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.

Mesane borusu ve Prostat Hastalıkları

Bayanda İdrar Kaçırma : Endoskopik operasyonlar ve Açık ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Mesane borusu darlığı: Geçici mesane drenajı (Perkütan Sistostomi, Endoskopik (TUR) ve Açık ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Prostat Enfeksiyonu (Prostatit) : İlaç tedavisi ile giderilebilmektedir.

Prostat Büyümesi: Açık cerrahi operasyonlar, Medikal ilaç tedavisi ve endoskopik yöntemler ile giderilebilmektedir.

Üretra (Aşağı İdrar Yolu) Hastalıkları ve Tedavileri

Üretrit (enfeksiyon): Medikal ilaç tedavisi ile giderilmektedir.

Üretra Darlığı: Genişletme, Endoskopik yöntem ile tedavi (internal Üretrotomi), Açık Cerrahi Ameliyatlar (Üretroplastiler) ile tedavi edilebilmektedir.

Üretra taşı: Endoskopik yöntemler ile tedavi edilebilmektedir.

Penis Hastalıkları ve Tedavileri

Balanit (enfeksiyon) ve Fimozis: Medikal ilaç tedavileri ve sünnet ile giderilebilmektedir.

Empotans (iktidarsızlık) Operasyonları: Papaverin Testi ve Doppler USG görünteme ile sorunun olduğu bölge belirlenebilmekte İlaç tedavisi, Kan akımını artırma Ameliyatları, Penil Protez (mutluluk çubuğu) Ameliyatlar

Penil Kurvatür (eğrilik) ve Peyroni Hastalığı: Medikal ilaç tedavileri, Enjeksiyon tedavileri, Açık Cerrahi Ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Hipospadi ve Fistül Hastalığı: Cerrahi operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.

Skrotum ve Testis Hastalıkları

Varikosel: Teşhis ve sonrasıda Medikal ilaç Tedavileri, Normal Cerrahi ve Mikrocerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Skrotumun Enfeksiyon Travma ve Tümörleri: Medikal İlaç tedavisi , Cerrahi Operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.

İnfertilite (Erkek kısırlığı): Tedaviler uygulanabilmektedir.

Hidrosel: Sıvı aspirasyonu, Cerrahi operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.

Testis Tümörleri: Sürekli takip ve Cerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Böbrek Apsesi ve Enfeksiyonu: Medikal tedavi, Operasyonel Apse Drenajı tedaviler uygulanabilmektedir.

Böbrek Taşı: İlaç Tedavisi, Taş KırmaL (ESWL) Tedavisi, Endoskopik Tedavi (pnomatik URS ve lazer RIRC), Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) ve Açık Cerrahi Ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Böbrek Kanal Darlığı ve Tıkanıklığı: URS (Endoskopik Tedavi), Perkütan Nefrostomi ile Drenaj Tedavisi, Darlık Operasyonları ile tedavi edilebilmektedir.

Böbrek Kisti: Lokal Perkütan Girişimle Kist Tedavisi, Kist Operasyonları ile tedavisi edilebilmektedir.

Böbrek Tümörü: Parsiyel ve Radikal Nefrektomi Operasyonunları yapılabilmektedir.

Böbrek travması ve Yaralanmaları: Medikal ve Bakım Tedavileri, Renorafi (Tamir operasyonları), Böbreğin alınması (Nefrektomi).

Börek Mesane Arası İdrar Yolu (Üreter) Hastalıkları ve Tedavileri

Üreter Taşı: Medikal Tedavisi, Endoskopik Taş Tedavisi (URS ve Lazer), ESWL (taş kırma) Tedavisi, Cerrahi Operasyonları.

Üreter Travmaları ve Tümörleri: Gerekli Cerrahi Operasyonları

Üreter Darlıkları: Endoskopik Lazer ve Dilatasyon Tedavileri ve Kateter Uygulamaları, Cerrahi Operasyonları.